Medewerkers met financiële problemen

 

Welzijn medewerkers

Het hebben van financiële problemen is van grote invloed op het welzijn van jouw medewerkers. Je ziet dit probleem als de kosten voor de zorgverzekering worden ingehouden van het salaris door het CAK, of als er loonbeslag dreigt. Je kunt ook andere signalen opvangen, zoals een verhoogd ziekteverzuim of productieverlies. Het kan ook voorkomen dat de medewerker om een voorschot komt vragen.

Gevolgen

De voortdurende stress bij deze groep medewerkers leidt tot een hoger verzuim, productieverlies en kosten voor de uitvoer van loonbeslagen. Om invloed uit te oefenen op deze onvoorziene kosten kun je budget coaching inzetten. Naast grip en invloed op de kosten lever je goed werkgeverschap. Je kunt jouw medewerker ondersteunen bij het vinden van de juiste hulpverlening.

Budget coaching

Budget coaching is er op gericht om op termijn zelfstandig een gezonde financiële administratie bij te houden. Irene Budget coaching en ondersteuning biedt individuele coaching aan medewerkers. Het traject dat wordt ingezet sluit aan bij de vraag van de cliënt. Er wordt gestart met een uitgebreide intake, waaruit een volledig financieel overzicht wordt geschreven en een hulpvraag wordt geformuleerd. Aan de hand van alle informatie volgt een advies voor vervolg. Wanneer budget coaching het juiste vervolg is, worden losse coaching uren aangevraagd bij de werkgever. Het doel is een win-win situatie creëren voor werkgever en medewerker.

Contact

Je kunt je aanmelden via telefoon, email of het contact formulier. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer over mijn manier van werken.

Kostenscan medewerkers met schulden